HJEM

Trenger du en å snakke med?

Noen ganger kan det være godt å ha en kvalifisert samtalepartner og et fortrolig rom der du kan ta opp det du måtte ha på hjertet. Et sted der du blir sett og hørt og kan få støtte til å bearbeide og håndtere ting som:

- indre uro

- nedstemthet

- avmakt og fortvilelse

- relasjonelle utfordringer i samliv, med familie, venner eller på jobb

- prestasjonsangst, krav og forventninger

- konflikter på jobb eller sosialt

- brudd, krise og omveltninger i livet

- utbrenthet

- destruktiv eller usunn livsførsel

- stress, angst og usikkerhet

- eksistensielle utfordringer

Jeg heter Jonas Lambertz-Nilssen og kan bistå deg med å sortere, utforske og belyse det du står i og støtte deg i din søken etter å finne en vei til endring og vekst. Jeg har et særlig fokus på den terapeutiske relasjonen mellom klient og terapeut. I det ligger at jeg ønsker å jobbe med klienter som søker og trenger en terapeut som meg - og at jeg alltid prøver å etablere terapeut/klientforhold der jeg tror jeg har noe spesifikt å bidra med. Jeg jobber ikke tilbaketrukket, passivt eller «objektivt» kommuniserende, men vektlegger å være aktivt og autentisk tilstede sammen med deg - i det du trenger å arbeide med, - der du er.

 

Velkommen skal du være

 

Som gestaltterapeut MNGF forholder jeg meg til foreningens etiske retningslinjer, er underlagt full taushetsplikt og arbeider i tråd med lov om helsepersonell og lov om behandling av personopplysninger. Jeg er ansvarsforsikret gjennom NGF og følger foreningens krav til veiledning for egen praksis, samt krav til profesjonell faglig oppdatering - PFO.